Technology alliance

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology alliance(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology alliance

واژه مصوب:

اتحاد در فنّاوری

تعریف:

اتحاد سازمان‌های دخیل در توسعۀ نوآوری‌های فنّاورانه برای دستیابی به اهداف مشترکشان از طریق به اشتراک ‌گذاشتن منابع و امکاناتی که هریک در اختیار دارند