Technology attractiveness

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology attractiveness(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology attractiveness

واژه مصوب:

جذابیت فنّاوری

تعریف:

اهمیت یک فنّاوری از منظر راهبردی یا عملیاتی برای یک سازمان یا کشور که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش مربوط را تعیین می‌کند