Technology identification

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology identification(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology identification

واژه مصوب:

شناسایی فنّاوری

تعریف:

آگاهی یافتن از جنبه‌های گوناگون کلیۀ فنّاوری‌های موجود در حوزۀ تخصصی مربوط و تعیین مشخصات و ویژگی‌های هریک