Technology implementation

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology implementation(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology implementation

واژه مصوب:

پیاده‌سازی فنّاوری

تعریف:

تبدیل فنّاوری دریافتی به فنّاوری مفید و سودمند با ایجاد تغییراتی در آن از جمله در طراحی فرایند و آموزش کارکنان و تغییر ساختار فرهنگی و بازسازی سازمانی و افزایش بهره‌وری از طریق توسعۀ نظام ارزش‌گذاری کیفی دستمزدها