Technology management

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology management(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology management, management of technology, MOT

واژه مصوب:

مدیریت فنّاوری

تعریف:

حوزه‌ای میان‌رشته‌ای که هدف آن برنامه‌ریزی و توسعه و پیاده‌سازی توانمندی‌های فنّاورانه برای شکل‌دهی و دستیابی به اهداف عملیاتی و راهبردی یک سازمان است