Technology protection

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology protection(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology protection

واژه مصوب:

حفاظت فنّاوری

تعریف:

جلوگیری از انتشار ناخواستۀ فنّاوری به‌کاررفته در محصولات و نظام‌های تولید از طریق ثبت اختراع و حفظ منابع انسانی و اعطای امتیاز و مانند آن برای اطمینان از انحصاری ماندن آن