Technology spillover

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology spillover(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology spillover, spillovers

واژه مصوب:

سرریز فنّاوری

تعریف:

انتقال غیررسمی و غیرتجاری و ناخواستۀ دانش یا فنّاوری از سازمان یا کشوری به سازمان یا کشور دیگر