باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

تغییرات

Crazing

۴۱۴ بایت اضافه‌شده، ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
Automatic page editing by robot
<!--Term Start -->
==crazing(خوردگی)==
واژه بیگانه:
crazing

واژه مصوب:
تَرَکچه‌زایی

تعریف:
گسترش ترک‌های ریز بر سطح ماده

<!--Term End -->
<!--Cat Start -->
[[رده:خوردگی]]
[[رده:مهندسی بسپار]]
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
<!--Cat End-->
<!-- Book Start-->
[[رده: دفتر هشتم]]
<!-- Book End-->