باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

تغییرات

Crazing

۱۹۳ بایت اضافه‌شده، ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
جز
Automatic page editing by robot
<!--Term Start -->
 
==crazing(خوردگی)==
واژه بیگانه:
تعریف:
گسترش ترک‌های ریز بر سطح ماده
 
 
 
==crazing(مهندسی بسپار)==
واژه بیگانه:
crazing
 
واژه مصوب:
تَرَکچه‌زایی
 
تعریف:
گسترش ترک‌های ریز بر سطح ماده
 
<!--Term End -->
<!--Cat End-->
<!-- Book Start-->
 
[[رده: دفتر هشتم]]
 
<!-- Book End-->