باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Accent

  • نام صفحه: Accent
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۶:۰۶ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۲:۱۵ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Accent&oldid=42788
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 42788