باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Accusative case

  • نام صفحه: Accusative case
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۳:۲۷ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۳:۴۲ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Accusative_case&oldid=19031
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 19031