باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Acipenser sinensis

  • نام صفحه: Acipenser sinensis
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۲:۴۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۶ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۵:۴۸ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Acipenser_sinensis&oldid=12586
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 12586