باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Active fault

  • نام صفحه: Active fault
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۵:۵۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۶ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۵:۲۶ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Active_fault&oldid=41333
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 41333