باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Activity duration

  • نام صفحه: Activity duration
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۴:۰۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۶ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۶:۰۷ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Activity_duration&oldid=24496
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 24496