باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Adjustment

  • نام صفحه: Adjustment
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۶:۴۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۴:۰۱ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Adjustment&oldid=47182
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 47182