باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Adsorption inhibitor

  • نام صفحه: Adsorption inhibitor
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۱:۵۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۶ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۵:۴۰ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Adsorption_inhibitor&oldid=5543
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 5543