باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Affix

  • نام صفحه: Affix
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۷:۲۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۲:۳۵ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Affix&oldid=51753
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 51753