باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Affix

  • نام صفحه: Affix
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان واژه‌های مصوب
  • ناشر: واژه‌های مصوب، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۷:۲۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۲۱:۰۳ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Affix&oldid=51753
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 51753