باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Alcoholism

  • نام صفحه: Alcoholism
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۶:۴۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲ ‏۱۶:۰۷ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Alcoholism&oldid=47044
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 47044