باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Anomalistic year

  • نام صفحه: Anomalistic year
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۴:۳۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲ ‏۱۵:۲۶ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Anomalistic_year&oldid=29025
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 29025