باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Calorising/ calorizing

  • نام صفحه: Calorising/ calorizing
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۱:۳۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳ ژوئیه ۲۰۲۲ ‏۱۴:۴۳ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Calorising/_calorizing&oldid=1150
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1150