باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Cataract

  • نام صفحه: Cataract
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۱:۱۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۵ ژوئیه ۲۰۲۲ ‏۰۴:۳۰ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Cataract&oldid=241
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 241