باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Cathodic corrosion

  • نام صفحه: Cathodic corrosion
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۳:۴۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲ ‏۱۵:۵۵ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Cathodic_corrosion&oldid=21652
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 21652