باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Centrifugal blast cleaning

  • نام صفحه: Centrifugal blast cleaning
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۳:۰۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲ ‏۱۶:۳۰ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Centrifugal_blast_cleaning&oldid=15137
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 15137