باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Cholecystography

  • نام صفحه: Cholecystography
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۴:۲۷ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۶ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۷:۰۹ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Cholecystography&oldid=28183
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 28183