باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Dispersion

  • نام صفحه: Dispersion
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۲:۲۵ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۴:۱۸ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Dispersion&oldid=9716
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 9716