باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Paleontology

  • نام صفحه: Paleontology
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۴:۰۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ ‏۱۸:۴۹ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Paleontology&oldid=24537
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 24537