باز کردن منو اصلی

ویکی β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Sonography

  • نام صفحه: Sonography
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی
  • ناشر: ویکی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۵:۰۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۲ مه ۲۰۲۲ ‏۰۴:۰۸ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Sonography&oldid=33672
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 33672