باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acceptable risk

acceptable risk(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

acceptable risk

واژه مصوب:

خطر پذیرفتنی

تعریف:

خطری که برای مدیران مسئول امنیت قابل‏ قبول است و برای مقابله با آن اقدام امنیتی لازم نیست و هزینه‏ای صرف آن نمی‌شود