باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acoustic interferometer

acoustic interferometer(فیزیک)

واژه بیگانه:

acoustic interferometer

واژه مصوب:

تداخل‏سنج آکوستیکی

تعریف:

وسیله‏ای که با استفاده از تداخل‏سنجی سرعت و میزان تضعیف صدا را در شاره اندازه می‌گیرد