باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acoustic tomography

acoustic tomography(فیزیک)

واژه بیگانه:

acoustic tomography

واژه مصوب:

برش‏نگاری آکوستیکی

تعریف:

روشی برای تصویربرداری که در آن اطلاعات با استفاده از باریکۀ آکوستیکی گذرنده از جسم به دست می‌آید