باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acoustic transmission

acoustic transmission(فیزیک)

واژه بیگانه:

acoustic transmission

واژه مصوب:

انتقال آکوستیکی

تعریف:

جابه‏جایی انرژی براثر حرکت موج آکوستیکی در محیط