باز کردن منو اصلی

ویکی β

Activity tour

activity tour(گردشگری و جهانگردی)

واژه بیگانه:

activity tour

واژه مصوب:

گشت کوششی

تعریف:

گشتی که در آن امکان انجام فعالیت‏های مشخص ورزشی و تفننی، مانند دوچرخه‏سواری یا نقاشی یا پیاده‏روی، برای گردشگران فراهم می‌شود