باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Addictionologist

addictionologist(اعتیاد)

واژه بیگانه:

addictionologist, narcologist, addictionist

واژه مصوب:

اعتیادپزشک

تعریف:

پزشک دوره‌دیده و دارای مجوز که در حیطۀ تشخیص و درمان بیماران مبتلا به اختلالات اعتیادی فعالیت می‌کند