باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Adjusted rail temperature

adjusted rail temperature(حمل‏ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

adjusted rail temperature

واژه مصوب:

دمای تنظیم ریل

تعریف:

دمای مورد نیاز ریل در زمان جوشکاری و در ‌هنگام نصب یا تعمیر و نگهداری برای تنظیم درز انبساط که این دما معمولاً ازطریق گرمادهی حاصل می‌شود