باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aerial work

aerial work(حمل‏ونقل هوایی)

واژه بیگانه:

aerial work

واژه مصوب:

کار هوایی

تعریف:

فعالیت درآمدزا در هواپیمایی عمومی، به‌جز حمل مسافر یا بار، شامل فعالیت‌های مربوط به کشاورزی و عکس‌برداری هوایی و نقشه‌‌برداری و بازبینی خطوط برق و لوله و وظایف مشابه که مطابق با برنامۀ ثابت تمام‌وقت صورت نمی‌گیرد