Affirmative action

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


affirmative action(جامعه‌شناسی)

واژه بیگانه:

affirmative action, positive discrimination

واژه مصوب:

تبعیض جبرانی

تعریف:

سیاست یا برنامه‌ای که هدف آن کاستن از تبعیض‌هایی است که در گذشته بر فرد یا گروهی وارد شده است، ازطریق اقدامات مثبت برای در اختیار نهادن فرصت‌های مناسب در حوزۀ تحصیل و کسب و کار |||متـ . تبعیض مثبت


affirmative action(مطالعات زنان)

واژه بیگانه:

affirmative action, positive discrimination

واژه مصوب:

تبعیض جبرانی

تعریف:

سیاست یا برنامه‌ای که هدف آن کاستن از تبعیض‌هایی است که در گذشته بر فرد یا گروهی وارد شده است، ازطریق اقدامات مثبت برای در اختیار نهادن فرصت‌های مناسب در حوزۀ تحصیل و کسب و کار |||متـ . تبعیض مثبت