Alignment point

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


alignment point(حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

alignment point

واژه مصوب:

نقطۀ هم‌راستایی

تعریف:

[حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] نقطۀ مرجع مکانی‌ای که از طریق آن خط محور علائم راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود تا بیشترین امکان رؤیت‌پذیری حاصل شود|||[حمل‏ونقل ریلی] نقطۀ مرجع مکانی‌ای که از طریق آن خط محور باریکۀ علامت ارسالی باید تنظیم ‌شود تا بیشترین امکان رؤیت‌پذیری فراهم آید


alignment point(حمل‏ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

alignment point

واژه مصوب:

نقطۀ هم‌راستایی

تعریف:

[حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] نقطۀ مرجع مکانی‌ای که از طریق آن خط محور علائم راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود تا بیشترین امکان رؤیت‌پذیری حاصل شود|||[حمل‏ونقل ریلی] نقطۀ مرجع مکانی‌ای که از طریق آن خط محور باریکۀ علامت ارسالی باید تنظیم ‌شود تا بیشترین امکان رؤیت‌پذیری فراهم آید