Ambiguity

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


ambiguity(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

ambiguity 

واژه مصوب:

ابهام

تعریف:

[زبان‏شناسی] وضعیت ناظر بر واژه یا جمله‌ای که بیش از یک معنی دارد|||[مهندسی نقشه‏برداری] عدد صحیح طولِ‌موج در فاصلۀ بین فرستنده و گیرنده|||متـ . عدد صحیح ابهام integer ambiguity


ambiguity(مهندسی نقشه‏برداری)

واژه بیگانه:

ambiguity 

واژه مصوب:

ابهام

تعریف:

[زبان‏شناسی] وضعیت ناظر بر واژه یا جمله‌ای که بیش از یک معنی دارد|||[مهندسی نقشه‏برداری] عدد صحیح طولِ‌موج در فاصلۀ بین فرستنده و گیرنده|||متـ . عدد صحیح ابهام integer ambiguity