Antecedent

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


antecedent(موسیقی)

واژه بیگانه:

antecedent 1

واژه مصوب:

پیشایند 1

تعریف:

عبارت اول در یک جملۀ دوقسمتی که با عبارت دوم حل یا تکمیل می‏شود


antecedent(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

antecedent 3

واژه مصوب:

مرجع 1

تعریف:

واحدی زبانی در جمله که تعبیر واحدی دیگر را به دست می‌دهدantecedent(ریاضی)

واژه بیگانه:

antecedent 4

واژه مصوب:

مقدم

تعریف:

1. عددی صحیح که بلافاصله قبل از عدد صحیح مفروض می‏آید|||2. نخستین گزارۀ یک استلزام (implication) منطقی