باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Anthracnose

anthracnose(کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات)

واژه بیگانه:

anthracnose

واژه مصوب:

زغالک

تعریف:

نوعی بیماری در گیاهان که عامل آن قارچ‌های راستۀ ملانکونیالس (Melanconiales) است و معمولاً به‌صورت لکه‌های فرورفته در نتیجۀ بافت‌مردگی ظاهر می‌شود