Antipsychotics

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

==antipsychotics(پزشکی)==واژه بیگانه: antipsychoticsواژه مصوب: داروهای ضدروان‏پریشیتعریف: داروهایی که در درمان اختلال‌های روان‌پریشی، نظیر روان‌گسیختگی و شیدایی حاد، به‌کار می‌رود|||متـ . آرام‏بخش‌های قوی major tranquilizer

antipsychotics(روان‌شناسی)

واژه بیگانه:

antipsychotics, neuroleptics

واژه مصوب:

داروهای ضدروان‌پریشی

تعریف:

داروهایی که در درمان اختلال‌های روان‌پریشی، نظیر روان‌گسیختگی و شیدایی حاد، به کار می‌روند 

نیز: آرام‌بخش‌های قوی major tranquilizers