باز کردن منو اصلی

ویکی β

Antipyresis

antipyresis(پزشکی)

واژه بیگانه:

antipyresis

واژه مصوب:

تب‏بُری

تعریف:

کاربرد درمانی داروهای تب‏بُر