باز کردن منو اصلی

ویکی β

Apneusis

apneusis(پزشکی)

واژه بیگانه:

apneusis

واژه مصوب:

وقفۀ بازدَم

تعریف:

طولانی شدن دَم به‌نحوی‌که در پی آن بلافاصله بازدَم نیاید