باز کردن منو اصلی

ویکی β

Apolitical

apolitical(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

apolitical

واژه مصوب:

سیاست‌گریز

تعریف:

ویژگی فرد یا نهادی که به امور سیاسی بی‌توجه است