باز کردن منو اصلی

ویکی β

Apopetalous

apopetalous(زیست‌شناسی- علوم گیاهی)

واژه بیگانه:

apopetalous, polypetalous

واژه مصوب:

جداگلبرگ

تعریف:

ویژگی گل‌پوشی با گلبرگ‌های جدا از هم