باز کردن منو اصلی

ویکی β

Approach taper

approach taper(حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

approach taper

واژه مصوب:

لچکی ورود

تعریف:

فاصلۀ بین نقطه‏ای که از آنجا خودروهای نزدیک‏شونده به تقاطع تا ابتدای محل خط انتظار به سمت راست هدایت می‏شود