باز کردن منو اصلی

ویکی β

arbor(کشاورزی- علوم باغبانی)

واژه بیگانه:

arbor, tree 1

واژه مصوب:

درخت

تعریف:

گیاه چوبی چندساله که به‏طور معمول تک‏تنه است و با درختچه که در شرایط عادی چندتنه است تفاوت دارد