باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aromatherapy

aromatherapy(پزشکی)

واژه بیگانه:

aromatherapy

واژه مصوب:

رایحه‌درمانی

تعریف:

شاخه‌ای از طب گیاهی که در آن از برخی روغن‌های گیاهی، به‌صورت استنشاقی یا همراه با ورزمان، به‌صورت موضعی (حمام یا کمپرس)، استفاده می‌شود