باز کردن منو اصلی

ویکی β

Artificial intelligence

artificial intelligence(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

artificial intelligence, AI 3, machine intelligence

واژه مصوب:

هوش مصنوعی

تعریف:

شاخه‏ای از علوم رایانه‏ای برای شبیه‏سازی هوش طبیعی در ماشین