باز کردن منو اصلی

ویکی β

Ballot-rigging

ballot-rigging(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

ballot-rigging

واژه مصوب:

دستکاری انتخابات

تعریف:

به‌کارگیری هر روش نادرست در برگزاری انتخابات به نفع یک نامزد یا حزب خاص